אבטחת מאויימים

אחד מתחומי ההתמחות המקצועיים מתאפיין במתן יעוץ וטיפול באישי ציבור מאויימים בהתאם לרמת האיום .
הגדרת סל אבטחה בתיאום עם משטרת ישראל וגופי המודיעין.
תיאום מערכי אבטחה ומנגנוני סיכול בכפוף לתרחישי האיום למאויים וסביבתו.

ברזומה רשומים מקרים רבים של טיפול מקצועי ויעיל באישי ציבור מאויימים  בהיבט מתן המענה האבטחתי המיידי למאויים ולסביבתו.
בוגר הכשרת מדור מאויימים של משטרת ישראל בתחום הטיפול באישי ציבור מאויימים ושימש בעברו כקצין מאויימים וכגורם מחוזי מנחה בתחום זה.