מיגון ואבטחה

חברתנו צברה נסיון רב בביצוע סקרי מיגון וסיכונים, עריכת תכניות מיגון ואבטחה למתקנים, מפעלים, חנויות, בתי עסק ובתים פרטיים.
תכנון והתקנת מערכות אבטחה מתקדמות (מצלמות במעגל סגור הניתנות לצפייה מכל מקום ומכל מכשיר טלפון נייד, חיישני בטיחות, אינטרקום, מע’ אזעקה וכו’).
תכנון הקמת מוקדי שליטה/צפייה ברשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות.
תיאום חיבור גופים ציבוריים ופרטיים ל”מוקד רואה”.
הוסמך במ”י בתחום אבטחת מתקנים רגישים, אתרי ריכוז קהל ומוסדות חינוך.

השירות ניתן בהתאם לצרכי הלקוח ובכפוף לדרישות מ"י וגופי האכיפה הנוגעים וזאת לצד התייעלות וחיסכון במשאבים, אמצעים וכ"א.