מתן שירותי קב”ט/מנב”ט לגופים ורשויות בהיבטי תכנון, ליווי ויעוץ בטחוני באירועים המוניים בתחומי רישוי, אבטחה ובטיחות.

עריכת פק”מ אבטחה ותיקי שטח לבתי עסק, גופים פרטיים ומוסדות ציבור.

עריכת נהלי עבודה ופק”מ אבטחה לאירועים, מתקנים ומוסדות מונחים.

ביצוע תרגילים וביקורות אבטחה גלויים/סמויים ,ליווי והנחיית תחקירים מקצועיים.

בעל הכשרת מנב”ט (מנהל אבטחה) מטעם משטרת ישראל ומכללת “פלגים”.

משמש מנב"ט ויועץ בטחוני לחב' בינלאומית מאובטחת (העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי) ומנהל "מפעל ראוי (מחסן נשק) לחב' פיתוח הפועלת למתן שירות למשרדי ממשלה בעל חלקי הארץ ולאיזורים מאובטחים באיו"ש.